GoldTime Coffee có quán đầu tiên ở miền Bắc

GoldTime Coffee có quán đầu tiên ở miền Bắc

Sau khi ra mắt một loạt các quán GoldTime Coffee ở miền Nam. GoldTime đã Bắc tiến. Mở chi nhánh đầu tiên ở Yên Bái. Qua đó khẳng định vị thế của mình trong thị trường chuỗi quán cà phê.

GoldTime Coffee có quán đầu tiên ở miền Bắc
GoldTime Coffee có quán đầu tiên ở miền Bắc
Khai trương ở Yên Bái

GoldTime Coffee có quán đầu tiên ở miền Bắc
GoldTime Coffee có quán đầu tiên ở miền Bắc

GoldTime Coffee có quán đầu tiên ở miền Bắc
GoldTime Coffee có quán đầu tiên ở miền Bắc

GoldTime Coffee có quán đầu tiên ở miền Bắc
GoldTime Coffee có quán đầu tiên ở miền Bắc

Địa chỉ: GoldTime Coffee, Tổ 5 , phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Mời tất cả mọi người đến thưởng thức cà phê ở GoldTime Coffee

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *